Kivonat a szülők számára    

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


Az óvoda telefonszáma: 06 30 9 788 558

Nyitvatartási idő: szeptember 1-tól július közepéig, hétfőtől péntekig 8.00 -16.00 óráig.

E-mail: szivarvanyovoda.sopron@gmail.com

Reggeli érkezés:  legkésőbb reggel ½ 9-ig.

 

Hiányzás bejelentése:

A szülőnek gyermeke betegsége vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell az óvodát az adott napon, reggel ½ 9-ig. Ha jelzés nem érkezik, szülői részről, akkor az igazolatlan hiányzásnak minősül. Kérjük, hogy az óvodában megbetegedett gyermeket az értesítéstől számított legrövidebb időn belül vigyék haza. Másnap csak orvosi igazolással jöhet.

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg,  a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermeket nem tudunk óvodai nevelésben részesíteni.

Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni. Ez alól csak a krónikus és az allergiás betegségben szenvedők kivételek a kezelőorvos igazolása alapján.

Betegség után minden esetben orvosi igazolást kérünk!

Fertőző megbetegedés esetén a szülőknek azonnal értesíteniük kell az óvodát, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Az óvoda alábbi helyiségeibe utcai cipővel belépni tilos: csoportszobákba, fürdőszobába, konyhába. Az óvodai rendezvények alkalmával az óvodavezető felmentést ad a fenti tilalom alól.

 

Az óvoda gazdálkodása:

Óvodánk színvonalas működését a szülők 11 havi alapítványi támogatása, nyári táborok szervezése, szponzorok segítsége biztosítja. Ennek fenntartása érdekében a költségek megváltoztatásának jogát fenntartja az alapítvány. Betegség miatti hiányzások, szünetek, távollétek a férőhely költségének mértékét nem befolyásolják.

Beiratkozáskor a szülők és az óvoda között létrejött „Támogatási Szerződés” tartalmazza a Szivárvány Óvoda működési feltételeit.

 

Felmondási feltételek:

A két hónap próbaidő után, amennyiben a szülő megváltoztatja szándékát vagy a gyermek nem tud beilleszkedni a többnyelvű közösségbe (fogadóóra keretében jelezzük a szülőnek) tartózkodása óvodánkban megszűnik.

A  gyermek más óvodába való átvitele előtt 1 hónappal a szülő ajánlott levélben köteles értesíteni az óvodát szándékáról. A gyermek óvodánkban lévő nyilvántartása akkor szűnik meg,ha a fogadó óvoda „Értesítés óvodaváltoztatásról” nyomtatványt részünkre postai úton megküldte, ezzel igazolva, hogy a gyermek beíratása hivatalosan megtörtént.

 

Együttműködés a családdal:

  • Szülői Fórumok, egyéni beszélgetések
  • Ünnepek, nyílt napok, közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása
  • Kirándulások megszervezése
  • Fogadó óra (közösen egyeztetett időben)
  • Óvónővel vagy a vezetővel történő rövid, eseti megbeszélések

 

Egyéb tudnivalók:

Minden óvodaév kezdése előtt a szülőket e-mailben körlevél formájában értesítjük az adott év tudnivalóiról.

A jellel ellátott tízórais és uzsonnás dobozokba kérjük kizárólag az egészséges élelmiszereket részesítsék előnyben! Tízórai: olajos magvak, joghurt, gyümölcs; uzsonna: teljes kiőrlésű kenyér, feltéttel, zöldséggel.

A gyermekek alvó állatkán kívül semmiféle játékot nem hozhatnak az óvodába!

Értéktárgyakért az óvoda anyagi felelősséget nem vállal!

Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak!

A szülő gyermekével 16 óra után nem tartózkodhat sem az épületben sem az óvoda udvarán!

 

http://szivarvanyovisopron.com/wp-content/uploads/2023/03/Hazirend-2022.docx